I Tysvær kommune gjelder følgende datoer dersom du skal søke barnehageplass fra 15. august 2019:

  • 15. februar: Endring av barnehageplass. Dersom du ønsker å endre plass eller søke plass i en annen barnehage.
  • 1. mars: Nye søkere. Tysvær kommune har samordnet opptak – det er ei opptaksnemnd som foretar hovedopptaket.

I følge våre «rutiner for opptak av barn i barnehage» skal opptaket for barn med rett til barnehageplass være ferdig innen 1. april.

Tilbud om barnehageplass blir sendt elektronisk med svarfrist om en takker ja eller nei til tilbudet. Du mister plassen dersom du ikke svarer.

>> Mer informasjon og søknadsskjemaGirl on swing 200px