Barnehagene i Tysvær - sammen om et godt oppvekstmiljø - godt å leve!

Denne høsten har rundt hundre barn hatt sitt første møte med barnehagen, og for mange er oppstart i barnehagen det første møtet med ukjente voksne. En barnehage er som et samfunn i miniatyr.

Barnehagene i Tysvær er forskjellige i størrelse og struktur. Det finnes små avdelingsbarnehager og store barnehager som organiserer seg i grupper. Vi har private og kommunale barnehager.

Felles for barnehagene er at de står sammen om utvikling av kvalitet basert på nyere forskning. Uavhengig av eierskap og størrelse går barnehagene i Tysvær i samme retning med felles satsingsområder. De kommunale og private barnehagene har et tett og nært samarbeid og felles retning for at alle barna i kommunen skal få et kvalitativt godt barnehagetilbud.

I dag vet vi mye om betydningen av en god start i livet og at tidlige positive erfaringer har betydning for hjernens utvikling. Et barn skal oppleve trygghet, trivsel og få støtte til læring på alle områder.  Vi vet at å vektlegge den sosioemosjonelle utviklingen er det som har best effekt for et barn senere i livet. Robuste barn har blitt kjent med følelsene sine og klarer å regulere seg. I et langt løp lønner det seg for et samfunn å investere i de aller minste, og det tar Tysvær kommune på alvor.

Tysværbarnehagene legger stor vekt på kvalitet i alle ledd og har på flere måter vært foran sin tid. Allerede i 2015 ble spesialpedagogene ansatt ute i barnehagene for å kunne jobbe med tidlig innsats, støtte barnehagenes faglige utvikling, og være tett på der barna er.

De siste årene har det vært satset på å heve kompetansen ute i barnehagene for å styrke de ansattes ferdigheter og arbeidsglede.

I Tysvær bruker vi CLASS som verktøy for å måle kvaliteten i samspillet mellom den voksne og barna. Samspillet er den viktigste enkeltfaktoren i barnehagen, og kommunen har utdannet sitt eget observatørkorps som gir barnehagene ekstern vurdering. De ansatte får konkret og tydelig tilbakemelding som igjen motiverer til refleksjon og forbedring.

Å komme inn i barnehageverden er en god opplevelse. På bildene under ser vi ordføreren på besøk i Nedstrand hvor han ble ønsket varmt velkommen av barn og ansatte. Ivrige barn hadde mye å vise og historien om Himakåna, Gapastokken og Kvilesteinen ble fremført med stor innlevelse.