Samarbeid har skapt felles bedriftshelsetjeneste

Fra 1. januar i år har kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær etablert felles bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Hovedfokus er forebygging og gode arbeidsdager, med mål om å levere gode tjenester til innbyggerne.

Den felles bedriftshelsetjeneste er nyskapende i sitt slag i kommune-Norge. Arbeidet bygger på Karmøy kommunes bedriftshelsetjeneste. I praksis vil bedriftshelsetjenesten rådgi medarbeidere og ledere til å arbeide systematisk med HMS med fokus på arbeidsnærvær.  

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og rådmennene Sigurd Eikje og Vibeke Vikse Johnsen sier det er et spennende samarbeid mellom kommunene som er i gang.  Dette vil bidra til en faglig sterk bedriftshelsetjeneste for alle ansatte i kommunene. Det formelle samarbeidet er vedtatt politisk i alle tre kommunene og skal ledes av Janne Robertsen i Karmøy kommune.

- Det har vært et omfattende arbeid med å etablere en felles bedriftshelsetjeneste i tre kommuner, nå er det godt å være i gang, sier Janne Robertsen.

Kommunene har mange attraktive arbeidsplasser basert på et godt og inkluderende arbeidsmiljø. En sterk bedriftshelsetjeneste bidrar til et sterkt og forebyggende helseperspektiv i en kommunal hverdag som oppfyller lov og forskrift. Samarbeid innen feltet er både utviklende og støttende for alle parter.

Rådmenn/kommunedirektør i Tysvær, Haugesund og Karmøy Foto: Haakon Nordvik