Marin forsøpling er eit problem, også langs fleire strender i Tysvær. Vil du vere med å rydde?

Prosjektet  "Strandryddeaksjon Haugalandet" eit samarbeid mellom Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn, Friluftsrådet Vest, Ragns Sells, HIM og Karmsund Havn. Gjennom prosjektet kan ein bestille container og ryddeutstyr gratis. For mindre aksjonar kan ein avtale henting av avfallet. Ta kontakt med kommunen før de går i gong.

Plakat om hvordan rydde ei strand

Me vil gjerne også ha inn informasjon om kor det er forsøpla strender. Det kan enten meldast til kommunen, eller ein kan registrerte det i Hold Norge Rent sin Ryddeportal her https://holdnorgerent.no/ryddekart/#all

Følg gjerne aksjonen si facebookside her for siste nytt.