Uterom og leikeplassar er viktige element for å fremme helse og trivsel. Kommunestyret vedtok 06.02.18 retningslinjer for leikeplassar i Tysvær kommune.

pdf 16 farge  Retningslinjer for uterom/leikeplassar i Tysvær kommune. PDF (286 kb)