Vi vil gjerne minne om den nye registreringsplikten for virksomheter som selger tobakk. For å kunne fortsette å selge tobakk, må virksomheten registrere seg i Tobakkssalgsregisteret innen utgangen av 2017. Registreringen skjer på https://tbr.helsedirektoratet.no/ eller via Altinn.

Her finner du detaljert informasjon om registreringen:

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/registreringsplikt-for-a-selge-tobakk-og-tobakkssurrogater