Alle elg eller hjort som observeres under jakta skal rapporteres. Metoden for dette er nå forbedret, og det får betydning for den som jakter.

Fra nå av skal jegere og jaktlag ikke trekke fra dobbeltobservasjoner, altså dyr de mener de har sett flere ganger samme dag. Dette bidrar til mer presise data i registreringsløsningen Sett elg og sett hjort.

Rapporteringen fra elg- og hjortejakt har stor betydning for forvaltningen av disse artene. Slike data har blitt et av de mest brukte verktøyene innen norsk forvaltning og overvåking av hjortevilt, fordi de brukes som grunnlag for bestandsindekser.

Innsamling av jegerobservasjoner skjer enten elektronisk via Settogskutt.no, eller på papirskjema som sendes til kommunen. Den enkelte kommune har ansvaret for å legge inn, eller godkjenne allerede innlagte, observasjoner i Hjorteviltregisteret.

 

hjort.animal animal kingdom animal photography 839303b