Grunnet pågående utbrudd av koronavirus, reduserer vi vårt tilbud i hht føringer fra Helsedirektoratet. Dette gjelder alle brukere av jordmortjenesten, helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Tysvær kommune. 

Endringene er gjort for å minimere risikoen for smitte. Konsultasjonene blir kortere, og kun de kontrollene som er helt nødvendige vil bli utført.

Vi bidrar med råd og veiledning på telefon:

Åpningstid 08.30 – 15.00. Ta kontakt ved behov:

Jordmor:  901 96 229
Helsestasjon: 52 75 88 96 / 991 29 198
Skolehelsetjenesten:  917 82 708
Psykisk helseteam: 482 36 939 / 905 57 986

Jordmortjenesten:

 • Vi ringer alle som har tatt kontakt for ny gravid-kontroll
 • Grunnet smittefare ber vi om at den gravide kommer alene til konsultasjon hos jordmor
 • Har du luftveissymptomer, ring jordmor: 901 96 229
 • Vi prioriterer risikosvangerskap, både ift den gravide og barnet i magen.
 • Konsultasjonene blir kortere og flere konsultasjoner gjennomføres ved telefonkontakt

Helsestasjon 0 – 5 år

Konsultasjoner som tilbys:

 • Nyfødtoppfølging pr telefon og konsultasjon på helsestasjonen. Ikke hjemmebesøk.
 • 6 uker med lege og helsesykepleier. Vaksinasjon
 • 3 måneder, vaksinasjon• 5/6 måneder, vaksinasjon
 • 12 måneder, vaksinasjon• 15 måneder, vaksinasjon
 • Oppfølging av barn eller familier det er bekymring
 • Alle andre konsultasjoner, grupper og åpen helsestasjon, utgår


Alle som møter på helsestasjonen må være friske uten luftveissymptomer. Kun en av foreldrene kan følge barnet på helsestasjonen. Søsken kan ikke være med. 
Ved spørsmål, ta kontakt: 52 75 88 96 / 991 29 198

Skolehelsetjenesten

 • Alle konsultasjoner og undervisning er avlyst eller satt på vent.
 • Ved behov for samtale med helsesykepleier, enten som barn, ungdom eller foresatte, ta kontakt på telefon 917 82 70

Psykisk helseteam

 • Vi har stengt for oppmøtekonsultasjoner.
  Ta kontakt på telefon 482 36 939 / 905 57 986, mandag - tirsdag, torsdag - fredag kl. 09.00 – 14.00 ved spørsmål og behov for samtale.