For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode. Reglene gjelder i første omgang frem til begynnelsen av desember. Tysvær kommune følger for tiden de nasjonale anbefalingene, og har ikke egne lokale regler utover disse.

Tysvær kommune ønsker å begrense lokal smitteoppblomstring av covid-19 i vår kommune. Vi ser nå en bekymringsfull utvikling i våre nabokommuner og landet for øvrig. Smittetallene viser nå at et av de stedene smitten skjer mest på er i private sammenkomster med folk du kjenner.

Vi anbefaler derfor at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Private sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte bør gjennomføres med maksimalt 5 gjester.

Anbefalingen er at man i eget hjem, hage eller hytte ikke bør ha flere enn fem gjester i tillegg til de som bor i boligen. Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen på fem gjester gjelder ikke for barn som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

Husk god håndhygiene, at alle som ikke er i samme husstand holder én meter avstand og at de som er syke blir hjemme.

Det skilles mellom ulike typer arrangement

  • Privat sammenkomst utenfor hjemmet
  • Offentlig arrangement

Det er viktig at alle arrangement har en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittevernreglene. Les mer om arrangement, samlinger og aktiviteter her

Gode tips om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger finnes også her

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med maksimalt 50 personer

Dette er en reduksjon fra tidligere, hvor 200 kunne delta på en slik sammenkomst.

Definisjonen på privat sammenkomst er; «sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster».

Arrangement på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 200 personer

Innendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer tilstede samtidig.

Utendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 600 personer tilstede samtidig, så lenge publikum sitter i fastmonterte seter, og er inndelt i grupper på inntil 200 personer.

Karanteneregler

I tillegg til i private sammenkomster, ser vi også økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor har regjeringen strammet inn dagens regler for arbeidsinnvandring.

For mer informasjon om utenlandske arbeidstakere og karanteneregler, les mer her

Oversikt over nærkontakter

«Hvem var du på kafe med forrige uke? Hvem har du vært sammen med på mindre enn 2 meter avstand?» Slike spørsmål kommer dersom en av oss blir smittet med korona. Vi ber alle ha et bevisst forhold til hvem de har som sine nærkontakter og hvor mange nærkontakter man har i løpet av en uke. Det kan være vanskelig å huske tilbake til hvem man har hatt tett kontakt med, spesielt dersom det er mange.

 

covid 19 4975604 640