Målinger som er gjennomført både i private og kommunale boliger i Tysvær, viser at det finnes radon i alle deler av kommunen.

Hvis du ikke allerede har sjekket boligen din, anbefaler vi deg å gjøre det i vinterhalvåret som kommer. For helsens skyld.

For mer informasjon: https://www.tysver.kommune.no/miljorettet-helsevern/radon/radon

Radonmåler