Rådmann Arvid S. Vallestad sin arbeidsavtale med Tysvær kommune går ut 01.04.2018, og han velger da å ta ut full tjenestepensjon. 

Kommunen er for tiden inne i mange krevende og spennende prosjekter, både i tjenesteutvikling og samfunnsutvikling. Rådmannen opplever det politisk-administrative samarbeidet som svært godt, og at kommunen leverer gode tjenester.. Vallestad mener det er et stort privilegium å få lov til å sitte så sentralt i disse prosessene som han gjør.

11. mars 2018 runder Vallestad 65 år, som er særaldersgrense for rådmenn i pensjonssystemet.  Arbeidsavtalen med Tysvær kommune går ut 01.04.2018, og han velger å ta ut full tjenestepensjon fra da av.

Fra april 2018 skal  rådmannen kombinere tjenestepensjon med konsulentvirksomhet og engasjementer i privat sektor, bl.a. for det firmaet han trakk seg ut av da han begynte i Tysvær kommune i mars 2007. 

Han har som mål å levere best mulig resultater og få «landet» så mye som mulig i det knappe året han har igjen som rådmann i Tysvær kommune. Ikke minst er det et mål å få på plass viktige byggesteiner i sentrumsutviklingen i Aksdal. 

Ordfører, som har vært kjent med rådmannen sin konklusjon en stund, starter nå arbeidet med ansettelse av ny rådmann fra 01.04.2018.