Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 byggjer på budsjett/økonomiplan 2018–2021, kommunestyrets rammevedtak i juni 2018, utviklinga i budsjettåret 2018 og regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2019.

Budsjettet og økonomiplanen vil bli politisk behandlet i formannskapet 27. november og i kommunestyret 11. desesember.

Vedlegg:

Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022

Budsjettpresentasjon 30. oktober 2018