Tysvær Kommune og Haugaland Kraft Fiber inngår avtale på utbygging av fiberbredbånd

Tysvær kommune ved ordfører Sigmund Lier signerte i dag 2. oktober 2019 avtale med Haugaland Kraft Fiber på utbygging av fiberbredbånd i Tysvær kommune. Avtalen stadfester at det skal bygges ut et fremtidsrettet bredbånd i 14 områder i kommunen hvor det i dag er dårlig eller mangelfull dekning. Totalt dreier deg seg om å bygge fiberbasert nett til ca. 2250 boliger, inkludert fritidsboliger.

-Dette er en historisk bredbåndsatsing, sier ordfører Sigmund Lier. Et resultat av det tverrpolitiske budsjettvedtaket Tysvær kommunestyre gjorde i budsjettet for 2019. Innbyggere og eiere av fritidsbolig vil få tilgang til topp moderne og fremtidsrettet fiberbredbånd gjennom denne avtalen med Haugaland Kraft Fiber.

-Bredbånd er viktig for utviklingen av alle grendene i Tysvær, uttaler Lier. Det bidrar til at kommunen kan videreutvikle attraktive bosteder i hele kommunen. Uten bredbånd i distriktene vil nærings-utvikling være vanskelig. Så og si alle virksomheter i dag er avhengig av digitale løsninger og et nett som fungerer. Det har vært mange tilbakemeldinger fra innbyggerne om at bredbånd er et sterkt ønske og et stort behov. Dette gir alle innbyggerne mulighet til å ta del i den digitale utviklingen. Skal vi lykkes med vekst og utvikling i hele Tysvær kommune, er bredbånd på lik linje med annen sentral infrastruktur svært viktig, avslutter ordføreren.

-Vi er svært glade for å få denne avtalen med Tysvær kommune sier konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga. Haugaland Kraft har allerede investert betydelige beløp i fiberbredbånd i Tysvær. Med denne avtalen vil vi fortsette dette arbeidet i samarbeid med kommunen. Innbyggerne i Tysvær vil gjennom denne avtalen få tilgang til ekte fiberbredbånd fra Haugaland Kraft uttaler Linga.

Jan Håland, direktør i Haugaland Kraft Fiber, er svært fornøyd med avtalen som ble signert i dag. -Vår første pilotkunde på fiberbredbånd ble koblet opp nettopp i Tysvær på Frakkagjerd i 2004, uttaler Håland.

Oppdraget ble satt ut på anbud. Det var to aktører som leverte tilbud, Telenor AS og Haugaland Kraft Fiber. Haugaland Kraft Fiber ser frem til å starte prosessen med utbygging av fremtidsrettet brebånd til alle i Tysvær kommune.


Kontaktinformasjon:

Olav Linga
Konsernsjef Haugaland Kraft AS
Mobil: 911 61 324

Sigmund Lier
Ordfører Tysvær Kommune
Mobil: 971 98 320


Haugaland kraft avtale

Disse var med og signerte avtalen mellom Tysvær kommune og Haugaland Kraft: Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft (f.v.), salgssjef Hans Haukaas, direktør Jan Håland i Haugaland Kraft Fiber, ordfører Sigmund Lier, rådmann Sigmund Eikje og plansjef John-Fredrik Rognsvaag i Tysvær kommune.