Planprogram for områdereguleringsplan for Stranda ble vedtatt i kommunestyret 21.11.2017.

PLANPROGRAM FOR STRANDA