Det settes nå i gang arbeid med detaljreguleringsplan for et område øst for Aksdal sentrum, Aksdalsvegen 178 - 180, i Tysvær kommune. Området har tidligere vært brukt til bilverksted, bensinstasjon og enebolig.

Det skal legges til rette for etablering av blokkbebyggelse med tilhørende anlegg så som uteoppholdsarealer, adkomst, renovasjon mv.

Det pågår arbeid med kommunal områdereguleringsplan for Aksdal sentrum. Arbeid som nå varsles skal tilpasses denne. Arealet er regulert som bolig i gjeldende plan, og er avsatt som fortettingsområde i forslag til områdereguleringsplan.

Planarbeidet er i samsvar plan- og bygningslovens § 12-8 og er vurdert til ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2. Det utarbeides dermed ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.

Samtidig varsles det om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området, jfr. plan- og bygningsloven § 17-4. Avtalen skal inngås mellom Tysvær kommune og utbygger SBV Eiendom AS, og skal regulere forholdet omkring deltakelse i utbygging av anlegg i området.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 05.01.2018

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vedlegg:

Kart som viser planens avgrensning

Utsnitt av gjeldende plan

Utsnitt av kommuneplanen