I samsvar Pbl § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for et areal beliggende i østre del av Aksdal sentrum, Aksdalsvegen 162, i Tysvær kommune. Arealet er avsatt som område B2 «Boligområder» i nylig vedtatt «Områdeplan for Aksdal Sentrum». Arealet har frem til nå vært brukt til enebolig. Eiendommen blir omtalt som «Ebne-tomta» på folkemunn.

Det skal legges til rette for riving av eksisterende enebolig. Lengst sør i planområdet, med adkomst fra Aksdalsvegen er det tenkt tilrettelagt for blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. I planområdets midt, med adkomst fra Alvanutlia er det tenkt tilrettelagt for blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. Lengst nord i planområdet, med adkomst fra Alvanutvegen er det tenkt tilrettelagt for konsentrert bebyggelse med tilhørende anlegg. Planarbeidet skal vurdere håndtering av bekken som følger planområdet, samt vurdere håndtering av overvann internt og overvann som kommer inn på planområdet fra høyere liggende områder.

Planarbeidet er i tråd med nylig vedtatt «Områdeplan for Aksdal Sentrum», som viser boligformål for arealet. Det er av Tysvær kommune vurdert til ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, jfr. Pbl §§ 4-1 og 4-2. Det utarbeides dermed ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.

Samtidig varsles det om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området, jfr. Pbl § 17-4. Avtalen skal inngås mellom Tysvær kommune og utbygger Odd Hansen Prosjekt AS, og skal regulere forholdet omkring utbyggers deltakelse i utbygging av offentlige anlegg i området.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 28.02.2020.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS

Pb 29, 5501 HAUGESUND

Tlf 52 70 08 10, mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Dokumenter i saken:

Kart som viser planens avgrensning

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner

Utsnitt av kommuneplanen

Planinitiativ

Vedlegg til planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

 

Frukthagen regulering bilde