Det er nå utarbeidet en områdereguleringsplan for Aksdal. Teknisk utvalg har i møtet 19.04.2018 og Kommuneplanutvalget har i møtet 24.04.2018 vedtatt framlegget lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Med bakgrunn i oversendelsesforslaget i kommuneplanutvalget 24.04.2018 vurderer administrasjonen en alternativt modell for detaljhandel i sentrumskjernen av Aksdal. Dette innebærer at det åpnes for handelsetableringer i deler av S1 (trekanttomta) og eventuelt innenfor andre delområder i  sentrumskjernen samtidig med kjøpesenteretableringen. Dette alternativet betinger endring av pkt 10.5 i planbestemmelsene. Vi ber om synspunkt på denne alternative modellen i forbindelse med høringen.

Formålet med planen er å legge til rette for en helhetlig sentrumsutvikling i Aksdal. Planen skal bidra til transformasjon og fortetting i eksisterende senter, og vise løsninger for enkelttiltak og nye utbyggingsområder.

Onsdag 2. mai arrangeres det folkemøte hvor planforslaget mm. vises, møtet finner sted i kommunestyresalen på rådhuset kl. 18-20.

Du kan komme med merknader via vårt elektroniske skjema her >> 

Innspill og merknader kan også sendes til Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Postboks 94, 5575 Aksdal (merk merknader med 2017/2231) eller på e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Frist for å sende inn merknader: 30.08.2018 (oppdatert frist)


Vedlegg:

Saksframlegg

Føresegner

ROS-analyse

Planprogram

Plankart