Nye anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og dagaktivitetstilbud

Helsedirektoratet la 27.mai frem nye anbefalinger om besøk i ulike helseinstitusjoner, både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Disse påpeker at det må, så langt det er mulig under koronaepidemien, legges til rette for besøk. Det har over tid vært strenge besøksrestriksjoner med bakgrunn i å forebygge smitte hos personer i risikogruppene.

Les mer om anbefalingene her


Tysvær kommune følger de nasjonale anbefalingene og endrer derfor de lokale retningslinjene for besøk. De nye retningslinjene er som følger:

Besøkene skal gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

 • Avtal besøk på forhånd. Det skal føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Ikke gå på besøk dersom du er koronasyk, har luftveissymptomer eller i karantene.
 • Praktiser god håndhygiene før, under og etter besøket. Dette gjelder også ved utebesøk.
 • Besøk gjennomføres fortrinnsvis utendørs eller på pasientens eget rom.
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesareal
 • Hold minst 1 meters avstand til alle andre enn den du besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker.
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalte avstand (minst 1 meter) mellom alle holdes og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Du har lov til å ta med gaver, blomster og lignende. Det er ikke spesielle forhåndsregler, men det er viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forbygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis du har med mat følger alle rådet for håndhygiene før maten serveres og inntas. Kjøkken i avdelingen skal ikke brukes.
 • Dersom du får covid 19-symptomer få dager etter at du har vært på besøk, må du si fra om dette til institusjonen, slik at eventuell smittesporing blir effektiv.

Folkehelseinstituttet har også kommet med smittevernråd for å gjenåpne dagaktivitetstilbud. På grunn av koronaepidemien har kommunen stengt eller redusert sine dagaktivitetstilbud, men de siste ukene åpnet forsiktig opp igjen. Dette jobbes det nå videre med i henhold til smittevernrådene, og informasjon vil bli gitt direkte til de innbyggere som er i kontakt med disse tilbudene. 

Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak

Lite smittespredning gjør det nå forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole fremover. De nye smittevernveilederne legges frem i sin helhet fredag 29. mai. Smittevernveilederne skal hjelpe skolene til å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå.

Les mer om dette i den nye veilederen her

Oppdatert smittevernveileder for organisert idrett

Fra 1. juni innfører regjeringen tiltaksnivåer for organisert trening på samme måte som for skoler og barnehager. Tiltaksnivåene framstår som et trafikklys og går fra rødt, via gult til grønt. Nivået på tiltakene bestemmes av blant annet av smittesituasjonen i samfunnet og helsevesenets kapasitet. Per mai 2020 gjelder et gult tiltaksnivå nasjonalt.

Det betyr at det åpnes opp for all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år for trening, men ikke for ordinære seriekamper og arrangementer. Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber. Så lenge man er inntil 20 personer, og i samme gruppe, så kan barn og unge kan ha normal fysisk kontakt med hverandre på trening.

Det legges også opp til at svømmehallene kan åpne for svømmeopplæring og svømmetrening. Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger når det gjelder garderober i tilknytning til svømmehaller.

Les mer i oppdatert smittevernveileder for organisert idrett her

NB! Badeanlegget på Tysværtunet åpner ikke før i begynnelsen av september

 

kids 2835430 1280