Ny kunngjøring av godkjent detaljreguleringsplan for Svartevågen - Toftøysund - planid 201601

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at Tysvær kommunestyret i sak 89/19 den 10.12.2019 tok klagen på detaljreguleringsplan for Svartevågen - Toftøysund – PlanId 201601 til følge. Vedtaket har medført nytt punkt 9.4 i reguleringsbestemmelsene.

Etter forvaltningslovens kapittel VI kan kommunen sitt vedtak påklages til Fylkesmannen. Fristen for å klage er 3 uker fra den datoen du mottok brevet, eller fra den dagen vedtaket ble kunngjort.

Eventuell klage kan sendes skriftlig til:
Tysvær kommune v/Forvaltning, postboks 94, 5575 AKSDAL eller på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (merk med 2016/18)

Kommunen ønsker også å gjøre oppmerksom på at det i noen tilfeller kan utløses krav om erstatning eller innløsning jf. Plan- og bygningsloven kapittel 15. Eventuelle krav kan legges frem skriftlig for kommunen ved rådmannen innen 3 år. Frist for å gjøre krav om innløsning blir satt fra dato brevet er mottatt.

Vedlegg

1. Særutskrift Klage på PS 56/19 klage på detaljreguleringsplan for Svartevågen

2. Bestemmelser

3. Bestemmelser - signert