Tysvær kommune har tilsett Mariann Eintveit Lie som ny kommuneoverlege fra 01.01.2020. Lars Johan Lysen har sin siste arbeidsdag i dag 31.10.2019.

Kommunen har gjort avtale med kommuneoverlegen i Bokn, Jan Schille, om å vere fungerande kommuneoverlege i Tysvær frå 01.11.2019 til 01.01.2020.