Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen

Tysvær kommune har fått svar fra Telenor den 9 april i forhold til hva som skjer med moderniseringen av telenett.

Svar fra Telenor:

I Telenor sin modernisering vil kunder få tilbud på alternativ løsning på fiber eller via mobilnettet. Dette gjelder både for telefoni og bredbånd. Dersom vi kan ikke tilby noe alternativ eller det ikke finnes andre muligheter i området så vil Telenor rette feilen. Telenor ønsker i disse tilfellene og ha en dialog med kommunen for å se på mulighetene for et tett samarbeid med kommunen for å etablere alternativ infrastruktur i disse områdene.

For alternativet med bredbånd via mobilnettet har det vært litt bekymring vedrørende begrensete datapakker. Telenor har derfor nylig lansert en ny produktportefølje som benytter mobilnettet og som tilbyr 10, 30 eller 100 mbit/s med inntil 1 Terrabyte (1.000 Gigabyte) per måned. Skulle kunden nå dette taket vil hastigheten bli satt ned til 5 mbit/s ut måneden. Se: https://www.telenor.no/privat/internett/modernisering/hjemmebredband/ for mer informasjon. Ellers ligger det mer informasjon om vår modernisering på : https://www.telenor.no/privat/internett/modernisering/. Her vil det jevnlig komme mer informasjon.

Tysvær kommune har startet et arbeid hvor kommunen i samarbeid med Telenor har som mål at hele Tysvær kommune skal ha tilgang til bredbånd- og mobildekning. 

Tysvær kommunen ser for seg at en begynner arbeidet med bredbånd- og mobildekning i de områdene som blir rammet av Telenor sin nedleggelse av kobbernettet.

Tysvær kommune starter også i disse dager med samtaler med Haugaland Kraft om utbygging av fiber i Tysvær kommune.

Prosjektet vil takke for alle tilbakemeldingene i forhold Kartlegging av netthastighet og mobildekning.