1. juni 2020 trer den nye forskriften om fartsbegrensning for Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær i kraft.

28. oktober 2019 ble den nye forskriften om fartsbegrensning godkjent av Kystverket, og Karmsund Havn er nå i god gang med skiltingen av de 20 områdene som skal reguleres.

Formålet med innføringen av en lokal fartsforskrift er å regulere hastigheten i enkelte områder, for på denne måten redusere risikoen for sammenstøt, grunnstøting og lignende. Videre vil kjølvannsbølger kunne forårsake skader på installasjoner, folk som befinner seg på disse, samt på fartøy som ligger til kai. Plasser hvor det foregår bading er allerede dekket av en sentral forskrift, som definerer en 5 knops fartsbegrensning ved disse stedene. Områder som er merket med badebøyer har ytterligere restriksjoner i den sentrale forskriften. Videre har Sjøveisreglene en generell regel om sikker fart som gjelder for alle som ferdes på sjøen.

Det har frem til nå kun eksistert to lokale fartsforskrifter for vårt sjøområde, hvor begge har regulert områder i Bømlo kommune (Langevåg og Kulleseid). For de andre kommunene har det tidligere ikke vært fastsatt fartsforskrift, selv om det i enkelte områder er skiltet en fartsbegrensning. Karmsund Havn har i forskriftsprosessen kartlagt de områdene hvor det frem til nå har vært skiltet med fartsbegrensninger, samt områder der man har bedt båtførere vise aktsomhet (sakte fart). De fartsreguleringene som nå er fastsatt i den nye forskriften er basert på faglige vurderinger av de områdene som tidligere har vært skiltet med «Sakte fart», «3 knop» og «5 knop», samt på høringsuttalelser i forbindelse med forskriftsprosessen. I tråd med Kystverket sine anbefalinger vil nå alle gjeldende fartsbegrensninger bli samlet i èn forskrift for hele vårt sjøområde.  

Vi ønsker alle en god og trygg sommer på sjøen!

Link til forskriften: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-10-28-1444