Fastlege Ragnhild Stuve etablerer fastlegepraksis i nye lokaler på Frakkagjerd. Hun starter opp 1. april i nye lokaler hos GPS Helse i Coop-bygget på Frakkagjerd, Frakkagjerdveien 121. Hennes pasienter kan ta kontakt for timebestilling på tlf: 905 14 132.