I dag har det vært opplæring på den nye brannbilen på Aksdal brannstasjon

Den nye bilen erstatter den 9 år gamle brannbilen som nå er i Aksdal. Den gamle bilen vil bli flyttet til brannstasjonen i Nedstrand, forteller Ragnar Løfstrøm, avdelingsleder logistikk ved Haugaland brann og redning (HBR).

For HBR har HMS vært veldig viktig under utarbeidelsen av spesifikasjonene på den nye brannbilen. Den har for eksempel sideairbagger både foran i kupeen og bak i mannskapskabinen. Videre så er alt røykdykkerutstyret flyttet ut av kabinen og inn i dedikerte rom i påbygget. Dette vil føre til redusert risiko for kjemisk påvirkning.

I tillegg til disse tilpasningene, er brannbilen merket i henhold til ny Norsk Standard, og dette vil gi betydelig større synlighet på skadested og i trafikken for øvrig.

I løpet av dagen i dag har samtlige mannskaper på Aksdal stasjon gjennomgått opplæring på bilen. Opplæringen ble gjennomført i puljer på 4 - 5 mann om gangen med hensyn til smittevern i disse koronatider.

Instruktørene, Jan Helge Johannessen og Morten Aarhus, har fulgt byggeprosessen på den nye brannbilen fra A til Å, og det var også disse to som sørget for opplæringen av brannmannskapene.

Bilen vil være operativ når siste pulje har gjennomført opplæring.


Ny brannbil