I forbindelse med Anne Lise Myrvoll den 31. august går over i pensjonistenes rekker er Modgunn Sandvik ansatt som ny barnehagesjef i Tysvær. Hun har over 20 års erfaring som barnehagestyrer og har de siste 10 årene vært styrer i Solandsbakken barnehage i Haugesund.

Modgunn begynner i jobben 18. september 2019.