Vil du være med å påvirke politikerne i Tysvær? Nå er det nominasjon og valg av medlemmer til Tysvær Ungdomsråd.

Ungdomsrådet i Tysvær har nå fungert i ett år, og halvparten av medlemmene skal velges på ny. 

Det er gjennomført valg ved ungdomsskolene, og nå er det nye medlemmer i alderen 16-19 år som skal velges.

ALLE ungdommer i alderen 16 – 19 år med adresse i Tysvær, kan melde seg opp som kandidat! 

Send personlig SMS med ditt NAVN, TLF, og SKOLE til
Johnny Liadal- m: 952 40 073 innen 14.1.2018.

Selve valget skjer i UKE 3. i kantinene, aulaen og biblioteket på disse skolene:
Haugaland VGS, HTG, Karmsund VGS, Skeisvang VGS. og Vardafjell VG. Sjekk informasjon på din skole for tidspunkt for valg.
Samt på servicetorget i rådhuset i Aksdal; tirsdag – fredag mellom kl 14-17 (samme uke)!

Her kan du lese mer om ungdomsrådet:
https://www.tysver.kommune.no/kommunale-rad/ungdomsradet/ungdomsradet