NAV Tysvær sitt publikumsmottak åpner igjen fra og med mandag 18 mai.

Nye åpningstider inntil videre er:

Mandager og fredager mellom kl 09 og kl 11

Vakttelefonene er fortsatt åpne alle hverdager mellom kl 10 og kl 11.

Dersom du har spørsmål vedrørende sosialhjelp, nødhjelp og midlertidig botilbud, kan du ta kontakt på vårt midlertidige akuttnummer: 477 69 676 (telefonen besvares mellom kl 10 og 11 alle hverdager)

Dersom du har andre spørsmål som handler om meldekort, hvordan søke om dagpenger, sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, ta kontakt på vaktnummer: tlf. 412 87 827 (telefonen besvares mellom kl 10 og 11 alle hverdager)

NAV kontaktsenter har åpent alle hverdager mellom kl 08.00 og 15.30, tlf.: 5555 3333

Ny inngang

NAV Tysvær har frem til nå hatt inngang fra sørsiden av rådhuset. Denne er nå flyttet til nordsiden, mot Aksdal senter. 


NAV   ny inngang