Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomfører en Nasjonal undersøkelse blant pårørende.

I undersøkelsen stilles det blant annet spørsmål om:

  • hva og hvor mye man gjør som pårørende
  • konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier
  • påvirkning på egen helse
  • ønske om forbedringer
  • hvor man finner informasjon eller råd

Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge.

Her er lenke til undersøkelsen som tar 6-8 min å svare på:

https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN

NB! Undersøkelsen stenges 1. mars 2018