Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser nå ut midler i Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier /Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke:

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfrist: 13. desember 2019

Hvordan søke:

Søknad skal sendes i bufdirs søknadsportal. Søknadskjema publiseres den 22.november. For mer informasjon: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Kommunene vil bistå bufdir med å prioritere søknader etter at fristen er gått ut. Kontaktperson i Tysvær kommune for denne tilskuddsordningen er: Rådgiver Oppvekst og Kultur, Helene Harris-Christensen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Tlf: 91522813

buffdir