Refleksdagen markeres over hele landet torsdag 15. oktober 2020. Målet er å få folk til å bruke refleks slik at de ikke havner i en ulykke, og i Tysvær blir dagen markert med en rekke aktiviteter.

 

Visste du at kun 4 av 10 voksne bruker refleks, samtidig som at over 1,7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk?

Bruk refleks - det kan redde liv!

 

Les mer om bruk av refleks og tips til reflekstyper: www.tryggtrafikk.no/refleks/hvorfor-bruke-refleks/

 

Årets aktiviteter i Tysvær er som følgende:

  • Som tidligere, sponser Equinor alle elever i Tysværskolen med refleks (ca. 1800 refleks deles ut på selve refleksdagen).
  • I år er også flere skoler v/FAU med på markering fra kl. 08:00 på refleksdagen med utdeling av sykkellykter til elever som ikke har dette viktige utstyret på plass. Dette er muliggjort i samarbeid med Tysvær frivilligsentral, som har fått sponset sykkellykter fra Biltema Haugesund.
  • Tysvær frivilligsentral har stand på Aksdal senter 15.oktober 2020 og deler ut refleks i tillegg til gode råd.
  • Kampanjen "Trygg på veien", et samarbeidsprosjekt mellom Tysvær idrettsråd og Tysvær kommune som ble lansert i 2019, frontes på nytt i høst. Målet er å øke fokus på trafikksikkerhet i alle idrettsklubber i kommunen, med skilt, utdeling av refleks, annet holdningsskapende arbeid mm.
  • "Trygg i mørket kampanjen" som er en del av kommunens kampanjer innen skade- og ulykkesforebygging vil vise igjen på sosiale medier og oppslag rundt omkring i kommunen.
  • Refleks deles ut hele året på helsestasjonen.