Den 17.oktober er det nasjonal refleksdag, og dette blir markert i Tysvær med en rekke aktiviteter.

  • Som tidligere sponser Equinor alle elever i Tysværskolen med refleks (ca 1500 refleks deles ut på selve refleksdagen).
  • I år er også de fleste skolene v/FAU med på markering fra kl 08.00 på refleksdagen med utdeling av refleksvester og sykkellykter til elever som ikke har dette viktige utstyret på plass.
  • Alle 1.klassinger får i tillegg refleksvester, sponset av Suldal Transport.
  • Refleks deles også ut gjennom hele året på helsestasjonen, og nytt av året er refleksbånd til barnevogner som skal deles ut til alle nybakte foreldre.
  • Det deles ellers ut refleks gjennom språksprell- gruppen v/Tysvær Frivilligsentral i Aksdal 16.10. Dette bidrar både til å spre refleks i Aksdal (Tysværtunet, Aksdal senter mm) og at deltagerne i gruppen får språkpraksis.
  • Barn og unge fikk erfaring med å lage egne refleks på Kreativt verksted på Tysvær folkebibliotek 7.oktober ifm. høstferieaktiviteter der.
  • Innsats for andre- valgfag ved Frakkagjerd Ungdomsskole deler ut refleks på nærbutikken og på skolen på refleksdagen.
  • Det deles også ut refleks på større arrangement i høst som bLEST litteraturfestival, C.H.A.O.S ungdomskonferanse og ellers i servicetorg mm.
  • Nytt av året er også lansering av kampanjen Trygg på veien, et samarbeid mellom Tysvær idrettsråd og Tysvær kommune. Målet er å øke fokus på trafikksikkerhet i alle idrettsklubber i kommunen, med skilt, utdeling av refleks, annet holdningsskapende arbeid mm. Egne refleks er trykket opp til denne kampanjen!
  • Lanserer i år fra 15.10-15.11 den nye "Trygg i mørket kampanjen" som vil vise igjen på sosiale medier og oppslag rundt omkring i kommunen.

 

Kun 4 av 10 voksne bruker refleks, samtidig som at over 1, 7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk (tryggtrafikk.no). Bruk refleksen!