HIM innfører ny henteordning for emballasje av glass og metall fra januar 2018. I den forbindelse legger HIM om alle renovasjonsrutene. Dette gjøres for å effektivisere driften, og for å tilpasse dagens renovasjonsruter til rutene for den nye henteordningen. Endringene medfører at de fleste abonnenter får nye tømmedager fra 2. januar 2018. 

Beholderne for emballasje av glass og metall vil bli tømt hver 8 uke. Beholderne for rest- og matavfall vil fortsatt bli tømt hver 2. uke og papiravfall og plastemballasje bli hentet hver 4. uke. 

For å få oversikt over de nye tømmedagene tilbyr HIM flere alternativer. Du kan gå inn på HIM sine nettsider www.him.as der du kan skrive inn din adresse og se dine nye tømmedager for 2018. Til de som har smarttelefon anbefaler vi i HIM at du laster ned Appen «HIM Renovasjon» som varsler om tømming dagen før. Nåværende brukere av Appen får automatisk oppdatert de nye renovasjonsrutene. Miljøhensyn gjorde at HIM i 2016 sluttet med utsending av trykt kalender.

Ruteomleggingen fører til at en del abonnenter får lengre tømmeintervall mellom siste tømming i 2017 og første tømming i 2018. På første tømmedag i 2018 kan de abonnementene dette gjelder sette fram en ekstra sekk/pose med restavfall eller en eske med papiravfall.  

Samtidig som HIM har levert ut nye beholderne til emballasje av glass og metall fjernes de gamle glassigloene. HIM regner med at beholderne vil være store nok for de aller fleste, men det vil bli mulig å bestille større beholder mot en liten tilleggskostnad. Dersom beholderen skulle bli full vil det på første tømming over nyttår bli gitt anledning til å sette fram ekstra emballasje av glass og metall.   

De nye beholderne har lås og «lokk-i-lokk» for å hindre feil bruk.  Det er kun emballasje av glass og metall som skal kastes i disse. Det skaper problemer i gjenvinningsprosessen hvis ildfaste former, porselen, stentøy og drikkeglass kastes her. Slikt avfall skal leveres i restavfallsbeholderen. Gryter, panner og annet metall må leveres til et av våre betjente mottaksanlegg.

Den nye henteordningen er innført for å øke servicen og for å gjøre det lettere for deg å sortere eget avfall. Dette er i tråd med norske og Europeiske krav om økt sortering og materialgjenvinning. HIM håper alle slutter opp om kildesorteringsordningene slik at vi kan sende avfallet videre som nye råvarer. Dette er med på å verne om miljøet og bidrar også til å holde renovasjonsavgiften nede.

Det er personell tilsluttet Vepro og Avdeling for arbeid og inkludering i Tysvær kommune som har stått for montering og utlevering av de ca. 20 000 beholderne. HIM er svært godt fornøyd med måten jobben er blitt utført på.

Ny beholder glass og metall