Mistanke om blågrønnalger i Våråvatnet

Det er mistanke om oppblomstring av blågrønnalger i Våråvatnet på Nes. Tysvær kommune kommer tilbake med mer informasjon over helgen.