Mistanke om blågrønnalger i Aksdalsvatnet

Det er mistanke om oppblomstring av blågrønnalger i Aksdalsvatnet. Tysvær kommune kommer tilbake med mer informasjon over helgen.