Det mistenkes oppblomstring av blågrønnalger i Vatlandsvatnet/Storavatnet på Nes, etter synlig grønnfarge på vannet. Kommunen vil ta vannprøver og gjennomføre befaring i området for å kartlegge situasjonen.

Våre anbefalinger er derfor:

  • Ikke bruk vannet som drikkevann eller til matlaging, både til mennesker og dyr
  • Bading frarådes der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter. Dyr drikker ofte av vannet ved bading, være obs på dette.
  • Det er uvisst hvor stor mengde av algene fisk tar opp, og vi anbefaler derfor å være forsiktig med å spise fisk fra vannet.
  • Hvis man fisker i vannet er det også viktig med god rengjøring av fiskutstyret slik at algene ikke spres med til andre fiskevann.

For de som bruker vannet som privat drikkevannskilde, har vi fått råd fra NIVA om at vann med påvist cyanobakterier kan brukes til dusjing, vasking og lignende om det er klart, lukt- og fargefritt. Vann med dypt vanninntak og god filtrering er mer sikkert å bruke enn motsatt. Vannverkseier må gjøre en vurdering på dette. Tysvær kommune anbefaler alle innbyggere å koble seg til kommunalt vann- og avløpssystem for å sikre seg trygt drikkevann uten helserisiko. Vi minner forøvrig om ansvaret private vannverkseiere har for å sikre at drikkevannet er helsemessig trygt- les mer om dette i drikkevannsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868). 

Det kommunale drikkevannet er ikke påvirket av denne situasjonen, og de som er tilkoblet dette kan trygt drikke vannet som før.

Vi ber alle som observerer synlig algeoppblomstring i vannet om å ta kontakt med servicetorget på tlf. 52 75 70 00.

Om cyanobakterier (blågrønnalger)

Cyanobakterier er en gruppe fotosyntetiske mikroorganismer som er karakterisert av forskjellige pigmenter. Oppblomstringer av cyanobakterier kan forårsake toksikologiske (forgiftning) og allergiske problemer.

Les mer på:

https://www.niva.no/forskning/ferskvannsokologi/cyanobakterier

https://www.fhi.no/ml/badevann/algeoppblomstring-i-vann/

https://www.fhi.no/publ/2010/cyanobakterier-blagronnalger---oppb/

 

Blågrønnalger Vatlandsvatnet Storevatnet på Nes