I forbindelse med at det skal oppnevnes nye medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019 - 2023 oppfordres organisasjoner til å foreslå kandidater.

Begge rådene er rådgivende organ for kommunen, og de har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder deres felt. Rådenes anbefalinger i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig. Rådene behandler ikke behandle saker som gjelder avgjørelser ovenfor enkeltpersoner, men har fokus mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.

Kommunestyret skal sikre at rådene høres så tidlig i prosessen at de har mulighet til å påvirke avgjørelsene som skal tas. 


Eldrerådet: 

Rådet skal bidra til at eldre blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Frivillige organisasjoner og foreninger som representerer og driver aktivt arbeid blant eldre kan foreslå medlemmer til rådet. 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse:

Rådet skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Organisasjoner og foreninger som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å foreslå kandidater til rådet. Kommunen skal sørge for at rådet er bredt sammensatt og mest mulig representativt.

 

Det er gått ut brev til de organisasjonene som er registert i kommunens oversikt over lag og foreninger, men alle som reprensenterer de ulike brukergruppene har rett til å foreslå kandidater. 

Frist for å sende inn forslag er 31. oktober. Forslagene kan sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller til Tysvær kommune v/politisk sekretariat, pb. 94, 5575 Aksdal.  

Har du spørsmål omkring forslag og oppnevning kan du ta kontakt med politisk sekretariat v/Liv Jorunn Frønsdal, tlf 5275 7055.