Marint avfall og Strandryddeaksjon Haugalandet

Vil du være med og rydde langs strender/vassdrag? Gjennom «Strandryddeaksjon Haugalandet» kan en bestille container og ryddeutstyr gratis.

Ta kontakt med Marlin Løvås i Tysvær kommune for ryddeutstyr og eventuell avtale av henting av avfall om du har et område du vil rydde.

Ryddeaksjoner må registreres i ryddeportalen på https://ryddenorge.no/. Ta gjerne kontakt med kommunen for hjelp med registrering. Her kan det også meldes inn om forsøplede strender. Strandryddeavfall kan også leveres gratis til HIM sine mottaksanlegg ved Årabrot eller Toraneset. En må da oppgi koden fra ryddeportalen ved levering.

Husk smittevern! Les mer om trygg strandrydding på Hold Norge Rent sine nettsider her.

Følg gjerne Strandryddeaksjon Haugaland på Facebook