Lokale anbefalinger om smittevern for Haugalandet bo- og arbeidsmarkedsregion gjeldende i tidsrommet 23.02.21-01.03.21

Fra tirsdag 23.02.21 vil det være noen lettelser i nasjonale vedtak og anbefalinger om smittevern. På grunn av det pågående utbruddet i Haugesund ønsker kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord at vi som region utsetter arrangement og private sammenkomster på offentlig sted som samler flere enn 10 personer innendørs.

Lokale anbefalinger for 23.02.21-01.03.21 blir som følger:

  • Arrangement og private sammenkomster innendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer.
  • Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.
  • Arrangement innendørs med inntil 100 personer i fastmonterte seter er tillatt.

Dette betyr at den nasjonale lettelsen om inntil 100 personer på «tilviste plasser» ikke gjelder for vår region frem til 01.03.21

Sigurd Eikje                                       Tysvær kommune

Vibeke Vikse Johnsen                       Karmøy kommune

Bjørn K. Aadnesen                             Utsira kommune

Ingeborg Skjølingstad                        Bokn kommune

Jostein Førre                                      Sveio kommune

Yngve Bergesen                                Vindafjord kommune

Ole Bernt Thorbjørnsen                     Haugesund kommune

 

Koronavirus