Lokale anbefalinger

Lokale anbefalinger på aktiviteter for barn og unge under 20 år.

Skolene er inntil videre på rødt nivå. I denne perioden anbefales det at aktiviteter for barn og unge under 20 år ikke gjennomføres med flere enn 10 deltakere + 1-2 voksne som tilrettelegger. Begrensingen gjelder aktiviteter både innendørs og utendørs.

De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Kamper, cuper, stevner mv. bør fremdeles utsettes.

Anbefalingen gjelder så lenge skolene er på rødt nivå, foreløpig til 18.04.

Med hilsen

rådmenn og kommunedirektør
Sigurd Eikje, Tysvær kommune
Vibeke Vikse Johnsen, Karmøy kommune
Jostein Førre, Sveio kommune
Ole Bernt Thorbjørnsen, Haugesund kommune