Lansering av ny medvirkningsportal - Sammen om Tysvær kommune

Tysvær kommune har som målsetting å være en god samskapingskommune, der fokuset er på at vi sammen er bedre enn hver for oss. Medvirkning er lovpålagt etter plan- og bygningsloven for en rekke planprosesser, og i tillegg legges det til rette for medvirkning i mange andre små og store prosesser og prosjekt. 

Tysvær kommune ønsker å senke terskelen for at innbyggere og andre interesserte kan få delta aktivt i det som foregår av lokalt utviklingsarbeid. Nettsiden sammenom.tysver.kommune.no har som mål at det skal være enkelt å delta i diskusjoner og påvirke beslutningsprosesser i utviklingen av tysværsamfunnet. Tysvær kommune samarbeider med andre kommuner i nettverket Smartbyene om utviklingen av denne portalen.

Kommunen ønsker at det skal være enkelt å engasjere seg i små og store saker, og gjennom denne digitale siden vil det være lett for mange å delta. Og så skal vi selvsagt fortsatt møtes fysisk også slik vi gjorde før koronapandemien- på folkemøter, på nærbutikken og over en kopp kaffe for å nevne noe. Det gleder vi oss virkelig til! 

Siden inneholder akkurat nå informasjon og mulighet for deltagelse i arbeidet med ny samfunnsdel, informasjon om innbyggerpanel og deltagelse i dette, mulighet for å legge inn egne initiativ og en hjelpeside med diverse informasjon. Og følg med- denne uken kommer det mulighet for deltagelse i forbindelse med enda et nytt prosjekt. 

Hør hva rådmann Sigurd Eikje sier om den nye medvirkningsportalen i videoen under;