Miljøsamarbeidet Tysvær, Haugesund og Karmøy inviterer entreprenører, utbyggere, anleggsarbeidere og konsulenter til kurs om fysiske inngrep i vassdrag.

Kurset vil legge vekt på planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak i vassdrag, og belyse viktige forhold.

 • Hvordan "virker" et vassdrag og hvordan påvirkes vassdraget av fysiske inngrep?
 • Hva skjer i elva i en anleggsfase?
 • Hva sier regelverket – hva er søknadspliktig?

Det blir gjennom av eksempler på tiltak og diskuterer aktuelle rutiner.

Informasjon om kurset

Foredragsholder: Karl Otto Mikkelsen, ferskvannsøkolog, fra Cowi.

Innhold:

 • Lynkurs i vassdragsøkologi
 • Kort innføring i regelverket
 • Eksempler
 • Forslag til rutiner

Tid: Torsdag 20. september kl. 12-15. Lunsj fra kl. 11.

Sted: Flyplasshotellet, Park inn Karmøy.

Pris: Gratis

Målgruppe:

Alle som behandler søknader, planlegger og utfører tiltak som kan påvirke vassdrag:

 • Byggesaksbehandlere
 • Arealplanleggere
 • Vann- og avløps-ingeniører
 • Utbyggere
 • Entreprenører
 • Landbrukskontorer
 • Gravemaskinførere/anleggsarbeidere
 • Miljørådgivere
 • Friluftsorganisasjoner
 • enkeltpersoner, grunneiere.
 • Politikere
 • Konsulenter

Påmelding innen 13. september på:

Bilde vassdrag a