Tilskuddskurs for lag og foreninger

Kommunene Tysvær, Haugesund og Karmøy inviterer frivillige lag og foreninger til populært og inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i kommunene.

Her kan lag og foreninger:

  • Finne tilskudd å søke på
  • Lese siste nyheter om tilskudd
  • Dele informasjon og lære av hverandre
  • Motta viktig informasjon fra kommunen
  • Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

Tid: 24.september, kl. 19:00-21:00

Sted: Gamle slakthuset i Haugesund sentrum

Program

Anne-Grethe de Geus fra Tilskuddsportalen kommer for å snakke om:

  • Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer
  • Tips til bedre søknadsskriving
  • Hvordan bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Påmelding via denne lenken innen 22. september