Kunngjøring av detaljreguleringsplan for småbåthavn på Kvinnesland - planid 201705

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at Tysvær kommunestyret i sak 87/19 den 10.12.2019 godkjente detaljreguleringsplan for småbåthavn på Kvinnesland – PlanId 201705, med plankart og tilhørende bestemmelser.

Etter forvaltningslovens kapittel VI kan kommunen sitt vedtak påklages til Fylkesmannen. Fristen for å klage er 3 uker fra den datoen du mottok brevet, eller fra den dagen vedtaket ble kunngjort.

Eventuell klage kan sendes skriftlig til:
Tysvær kommune v/Forvaltning, postboks 94, 5575 AKSDAL eller på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (merk med 2017/1332)

Kommunen ønsker også å gjøre oppmerksom på at det i noen tilfeller kan utløses krav om erstatning eller innløsning jf. Plan- og bygningsloven kapittel 15. Eventuelle krav kan legges frem skriftlig for kommunen ved rådmannen innen 3 år. Frist for å gjøre krav om innløsning blir satt fra dato brevet er mottatt.

Vedlegg

1. Særutskrift 2. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for småbåthavn på Kvinnesland - PlanId 201705

2. Plankart

3. Plankart - signert

4. Bestemmelser

5. Bestemmelser - signert

6. Planbeskrivelse