Lag og organisasjonar kan søkja tilskott til drift av lag, forsamlingshus og organisasjonstilsett medarbeidar innan gjeldande retningsliner.

Det kan også søkjast investeringstilskott til nyanlegg, påbygg eller fornying av eldre anlegg.

Meir informasjon samt søknadsskjema finn du på:
www.tysver.kommune.no/kulturmidlar

Kontakt kulturkontoret for ev. rettleiing.

Søknadsfrist: 1. april 2020