I år gjennomføres Kreftforeningen sin bøssebæreraksjon, Krafttak mot kreft, for første gang i Tysvær. Har du lyst til å være med på å bidra til en god sak og har mulighet til å sette av noen timer en ettermiddag vil vi veldig gjerne høre fra deg!

Tema for aksjonen i år er Senskader av kreftbehandling. Mer enn en kvart million nordmenn lever i dag med eller etter en kreftdiagnose. Moderne kreftbehandling gjør at flere blir friske, og lever lengre med sin kreftsykdom nå enn tidligere. Dette medfører risiko for å utvikle senskader.

Pengene fra årets aksjon går til forskning som gir oss mer kunnskap om forebygging og behandling av senskader, og hvordan de med senskader kan leve et best mulig liv.

Aksjonsdag: 6. mars, kl 17.00 - 19.00.

Bli med og gjør en forskjell! Ta kontakt med Maria Revheim, Kreftkoordinator på telefon 950 15 317 eller Gerd Christensen, Frivilligsentralen på telefon 474 87 949.