Vinteren går mot slutten og driftsavdelingen har laget en plan for kosting og feiing. Vi har 138 km med kommunal veg, inkludert gang- og sykkelveg. Arbeidet blir utført av én mann med maskin, og har arbeidstid fra kl. 06:00 til kl. 15:00.

Om planen nedenfor kan følges, er helt avhengig av været og vil kunne forskyves ut i fra vær og føreforhold. Feiing på skoler og barnehager er planlagt til påskeuken. Det som er merket med rødt vil ikke forskyves uten helt spesielle årsaker.

Vis hensyn til sjåføren av feiemaskinen. Vi arbeider for at vi alle skal ha det trafikksikkert, fint og flott rundt oss i Tysvær.

På forhånd takker vi for at dere viser tålmodighet og bidrar til et fint sluttresultat.

Byggefelt og gang- og sykkeveger vil nok ikke være ferdig kostet før i slutten av mai.

 

Feiing og kosting vår 2020