Koronasituasjonen i Tysvær

Det ble i forrige uke påvist 45 tilfeller med Covid-19 smitte, og mandagskveld tikket det inn 11 nye. Det er smitte på flere skoler og barnehager i Tysvær.

Fremdeles er det heldigvis slik at barn har lav risiko for å bli alvorlig syke. Her kan du lese mer om råd og informasjon om koronavirus hos barn og ungdom. 

Blant fullvaksinerte under 65 år er det få innleggelser og ingen sikre tegn til svekket beskyttelse mot alvorlig sykdom. Risikoen for innleggelse er mange ganger høyere for uvaksinerte enn for fullvaksinerte i alle aldersgrupper. Uvaksinerte over 45 år har særlig høy risiko for sykehusinnleggelse.

Smittetallene har steget raskt siste tiden og kommunen følger situasjonen tett sammen med nabokommunene, helseforetaket, Statsforvalteren i Rogaland, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det gjennomføres flere møter hver uke mellom ulike aktører samt internt i kommuneorganisasjonen. Lokale tiltak kan bli aktuelt på kort varsel dersom situasjonen ikke bedrer seg.

Vi oppfordrer igjen alle til å følge rådene:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg.
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.
  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom.
  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.
  • Reduser antallet nærkontakter

Her kan du lese om testing, både selvtester og PCR

Vi oppfordrer til vaksinering!

Tysvær kommune tilbyr i desember koronavaksine som 1. dose, 2. dose og 3. dose for risikopasienter, samt boosterdose (3. dose) for innbyggere over 65 år og til helsepersonell. Vi oppfordrer alle som ikke er vaksinert til å vurdere om de skal la seg vaksinere. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.  På denne nettsiden kan man lese om effekt og bivirkninger, slik at alle selv kan ta et informert valg om vaksinering.

Her finner du mer informasjon om datoer for vaksinering i Tysvær kommune.

Har du spørsmål om koronavaksinering?
Ring vaksinetelefonen på telefon 52 75 74 01, hverdager fra kl. 08.30 - 10.30 og fra kl. 12.00 - 13.00.