Tysvær blant de 50 beste i Kommune-Norge

Tysvær havner på en 76. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Da er plasseringen justert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 28. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Tysvær blant de 50 beste i Kommune-Norge.

Analysen er basert på Kostra-tall fra 2018. Tysvær kommune klatrer fra 193. plass i 2018 til 76. plass i år, og kommunen ligger nå på 4. plass i Rogaland. Klepp er best rangert i fylket.

Litt forenklet kan vi si at Kommunebarometeret måler Norges beste kommune. Første rangering ble publisert i 2010. 2019-barometeret inkluderer 151 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier. Dette er Tysvær kommunes beste plassering siden rangeringen begynte.

Hovedelementet er en analyse av hvordan den enkelte kommunen presterer målt mot resten av kommune-Norge. Analysen er omfattende, men gir likevel et lettfattelig bilde av kommunen.

Plassering nabokommuner

Kommune

Rangering 2019

Haugesund kommune  

55

Sveio kommune

56

Tysvær kommune

76

Bokn kommune

120

Karmøy kommune

142

Vindafjord kommune

258

Etne kommune

363


På 1. plass på Kommunebarometeret for 2019 ligger Oppdal i Trøndelag som rykket opp fra 16 plass i fjor.

Les mer om saken på Kommunal Rapport sine nettsider.


kommunebarometeret