Kommunal kompensasjonsordning Del 6

Tysvær kommune utlyser med dette sjette del av kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter. 

Ordningen rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19-pandemien.  

Opprett ny søknad

Tilskudd kan dekke:

  • Sektorer eller virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen
  • Sektorer eller virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur
  • Sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.

Vurdering av søknader:

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket. Hensikten med ordningen er å bevare arbeidsplasser og kompetanse i lokale virksomheter.

Søknadsfrist: 31. januar 2022

Les mer på Regionalforvaltning.no