Begrepene kohort og nærkontakt har blitt ord som benyttes flittig i forbindelse med koronapandemien. Men forstår vi og bruker vi de rett?

Kohort

Kohort har flere betydninger, men knyttet til koronapandemien brukes det først og fremst for å definere en fast gruppe av barn og unge i barnehagen eller på skolen. Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte. I smittevernsveiledere for barnehage og skole er det klare anbefalinger om hvordan slike grupper skal håndteres, og det er delt inn etter trafikklysmodellen i forhold til smittesituasjonen nasjonalt eller lokalt.

Forrige uke kom det nye innstramminger for å begrense sosial kontakt. Men begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

For alle andre gjelder de ordinære regler og anbefalinger om avstand og antall nærkontakter. For ungdom fra ungdomsskolealder og til eldre er anbefalingen at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. I tillegg er regelen alltid å holde minst en meter avstand til andre enn de som er i husstanden.

Flere arbeidsplasser har og delt inn ansatte i faste grupper eller kohorter. Denne organiseringen gjøres av samme årsak- med mål om å begrense smitte ved en eventuell smittesituasjon.

Nærkontakt

Nærkontakter derimot er viktig å være bevisst på for alle og enhver. De vi er nær kan vi lett smitte eller bli smittet av. 

Anbefalingene er altså å redusere antall nærkontakter samt å ha god oversikt over hvem du har vært sammen med de siste dagene. Hvis vi alle klarer å redusere hvor mange vi omgås, vil færre bli smittet i samfunnet samt at test- og smittesporingsarbeidet blir mer håndterbart.

Du er nærkontakt til en annen person

- hvis bor i samme husstand

- eller du har hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt, for eksempel håndhilsning eller klemming (eksempel kan være kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole etc.)

- eller du har pleiet en som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Blir du definert som nærkontakt til en smittet person er det mange regler som inntreffer. Du må blant annet i karantene i 10 døgn, du må holde avstand til andre voksne husstandsmedlemmer i karantenetiden, det anbefales å teste seg, man må gå i isolasjon ved symptomer, man må ikke oppsøke offentlige steder eller ta offentlig transport, unngå besøk etc. Dette er altså en krevende situasjon å komme i og som vil påvirke hverdagslivet ditt i stor grad, i tillegg til faren for å utvikle egen koronasykdom.

Så vær med å stoppe smittespredningen i Norge ved å ta kloke valg for deg og dine nærmeste- DU er den viktigste personen for å få dette til! 

 

2 meter